Kierowca autokaru – jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia?

Prowadzący autobusów odpowiadają za życie przewożonych osób i są zobligowani posiadać stosowne przeszkolenie czy też przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jednym ze znaczących elementów przygotowania prowadzącego autobusu do pracy jest posiadanie wskazanych badań i uprawnień.

W naszym kraju przewoźnik wycieczek musi mieć prawo jazdy kategorii D, które uprawnia do prowadzenia pojazdów wożących przeszło 8 podróżujących. Aby pozyskać prawo jazdy, prowadzący musi odbyć szereg badań oraz testów. Pożądane byłoby zwrócić uwagę na badania medyczne i psychologiczne, które są potrzebne do pozyskania uprawnień kierowcy.

Badania psychotechniczne kierowców to kluczowa procedura, jaka ma na celu ocenę zdolności psychofizycznych kierującego do prowadzenia autokaru. Badania dla kierowców są wykonywane poprzez specjalistów w tym kierunku i opierają się na przejściu kilku testów, które sprawdzają zdolności umysłowe, baczność, sprawność fizyczną i refleks. Badania psychotechniczne kierowców są potrzebne do pozyskania zezwolenia prowadzącego i są przeprowadzane regularnie.

Obok badań psychotechnicznych, prowadzący autobusów powinni zaliczyć badania lekarskie kat. B lub badania kat. C, w zależności od kategorii uprawnień, które posiadają. Badania te analizują stan zdrowia kierującego, m.in. stan cielesny, emocjonalny oraz psychiczny. Badania medyczne są ważne, bowiem prowadzący autobusów powinni być w prawidłowej kondycji ruchowej oraz mentalnej, ażeby móc poprawnie postąpić w sytuacjach na drodze.

Dlaczego warto wykonywać badania dla kierowców? Nade wszystko ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Przewoźnicy wycieczek odnotowują na swoim koncie sporo godzin kierowania pojazdów, często w ciężkich warunkach, takich jak zmęczenie, raban, opady. Wobec tego istotne jest, ażeby mieli oni właściwe zdolności psychofizyczne oraz byli w dobrym zdrowiu.

W naszym kraju miejscem, które może stanowić przykład, że szablonowy zbiór badań, które musi odbyć każdy kierowca to badania na prawo jazdy jest Wrocław. Nie zważając na to, czy jeździ co dzień jako kierowca autobusu. Warto zdawać sobie sprawę, iż badania te są ważne nie tylko dla kierowców, ale także dla wszystkich współuczestników ruchu drogowego.